ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

«Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

 Αριθμ. Πρωτ : 149

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Μέγας Βασίλειος» στην συνεδρίασή του με αριθμό 829/20-04-2022  αφού έλαβε υπόψη:

– Το Β.Δ/γμα 18 «Περί συστάσεως Ιδρύματος εν Ξάνθη υπό την επωνυμίαν «ο Μέγας Βασίλειος» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ τ. Α΄ αριθμ. 5/15.01.1973)

– Tα άρθρα 6 και 7 του ν.δ 1111/1972 «περί φιλανθρωπικών σωματείων»  (ΦΕΚ τ. Α 23/1972)

– Το άρθρο 94 παρ. 3 Β περ. 11 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄ 87/2010)

– Την Γνωμοδότηση 219/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

δηλώνει ότι

εκθέτει σε πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία εκποίησης τα παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενα ακίνητα:

 1. Ένα διαμέρισμα του πρώτου (1ου) ορόφου πάνω από την πυλωτή, αυτοτελές και διαιρεμένο με αριθμό ΚΑΕΚ 370261011023/00/03 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Ομήρου αρ. 25, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα και φέρει χαρακτηριστικό αριθμό (13). Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 28,12 τ.μ. και μικτής 35,88 τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο-καθιστικό-κουζίνα και W.C. και την υπ’ αριθμ.13 αποθήκη  3,80 τ.μ. όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 23.490/09-10-2001 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας  Δημητρίου  Παπαγιάννη που μεταγράφηκε στο τόμο 1069 με αριθμό 301 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως διανομή και ως κανονισμός.

Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 26.300 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή).

 

 1. Ένα διαμέρισμα του πρώτου (1ου) ορόφου πάνω από την πυλωτή, αυτοτελές και διαιρεμένο με αριθμό ΚΑΕΚ 370261011023/00/04 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Ομήρου αρ. 25, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα και φέρει χαρακτηριστικό αριθμό (14). Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 32,53 τ.μ. και μικτής 41,50 τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο-καθιστικό-κουζίνα και W.C. , την υπ’ αριθμ. 14 αποθήκη  4,49 τ.μ. και την υπ’ αριθμ. 6  θέση στάθμευσης 11,83 τ.μ. όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 23.490/09-10-2001 πράξη σύστασηςοριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας  Δημητρίου  Παπαγιάννη που μεταγράφηκε στο τόμο 1069 με αριθμό 301 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως διανομή και ως κανονισμός.

Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 33.700 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή).

 

 1. Ένα διαμέρισμα του πρώτου (2ου) ορόφου πάνω από την πυλωτή, αυτοτελές και διαιρεμένο με αριθμό ΚΑΕΚ 370261021003/00/02 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Ομήρου 83 και Ζαΐμη 14, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα και έχει εσωτερική αρίθμηση στον όροφο αυτό Β1. Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 42,75 τ.μ., και αποτελείται από ένα δωμάτιο, σαλόνι-καθιστικό-κουζίνα, W.C.  χώλλ και μία  αποθήκη  5,93 τ.μ. όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 23.484/10-11-2006 σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Θεοδώρας Μπουζαλά που μεταγράφηκε στο τόμο 1132 με αριθμό 321 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως διανομή και ως κανονισμός.

Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 49.640  € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή).

 

 1. Ένα διαμέρισμα του πρώτου (2ου) ορόφου πάνω από το ισόγειο, αυτοτελές και διαιρεμένο με αριθμό ΚΑΕΚ 370261012014/00/06 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού  Ομήρου 58-60, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα και φέρει χαρακτηριστικό αριθμό Β2. Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 42,88 τ.μ., και αποτελείται από χώλλ, κουζίνα- καθιστικό, ένα δωμάτιο και W.C. ,  όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 34.922/20-07-1994 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Ξάνθης Κωνσταντίνο Θεολόγου Καλαϊτζή  που μεταγράφηκε στο τόμο 1007 με αριθμό 275 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως διανομή και ως κανονισμός.

Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 41.500 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή).

 

 1. Ένα διαμέρισμα που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πάνω από τον μεσώροφο, με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο με εννέα (9) με αριθμό ΚΑΕΚ 370262402007 που βρίσκεται στην Ξάνθη στη διασταύρωση των οδών Πλάτωνος και  Ηφαίστου με αριθμό 12 (τέως Γ’ Πάροδος της οδού Μιχαήλ Καραολή), στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 25,90 τ.μ. και μικτής 31,00 τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 577/18-07-2013 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευαγγελίας Παντερμαλή που μεταγράφηκε στον τόμο 1190 και αριθμό 21 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 20.000 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή).

 

 1. Οικόπεδο έκτασης 648 τ.μ., σύμφωνα με τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχ/κου Ιωάννη Παππούδα με την εντός αυτού κατοικία που αποτελείται από ένα ισόγειο όροφο με εμβαδόν 64 τ.μ. και τον ημιόροφο πάνω από το ισόγειο με εμβαδόν 64 τ.μ. Το οικόπεδο βρίσκεται στον οικισμό “Μικρό Σούλι” της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Ροδολίβους του Δήμου Αμφιπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνορεύει, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, Βόρεια με ιδιοκτησία Δέμελη Βασιλείου, Νότια με ιδιοκτησία Κουτούπη Στεργιανής του Ευαγγέλου και Γεωργίου Κουτούπη, Ανατολικά και Δυτικά με δημοτική οδό. Η εντός αυτού οικία αποτελείται από ισόγειο όροφο 64 τ.μ. ο οποίος κτίστηκε προ του 1955 και ημιόροφο πάνω από τον ισόγειο 64 τ.μ. επίσης, που κτίστηκε προ του 1968 σύμφωνα με την βεβαίωση Ν. 651/1977 και Ν. 1337/1983 του ανωτέρω Μηχανικού. Το παραπάνω οικόπεδο με την επ’ αυτού οικία περιήλθε στο Ίδρυμα Μέγας Βασίλειος με την υπ΄ αρ. 384/2008 έκθεσης δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Ξάνθης η οποία μεταγράφηκε στον Τόμο 297 και Αριθμό 58 του Υποθηκοφυλακείου Ροδολίβους σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό 514/19-10-2017 διορθωτική της ως άνω (384/2008) έκθεσης δήλωσης αποδοχής κληρονομίας ενώπιον της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Ξάνθης που μεταγράφηκε στον Τόμο 360 και Αριθμό  55 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ροδολίβους.

Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 40.675 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή)

 

 1. Οικόπεδο έκτασης 193,04 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό Σταυρούπολης Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης της Π.Ε. Ξάνθης, στο οικοδομικό τετράγωνο 16, που συνορεύει ανατολικά και νότια με δημοτικό δρόμο, δυτικά και βόρεια με ακίνητα ιδιοκτησίας αγνώστων. Το ως παραπάνω περιγραφόμενο οικόπεδο περιήλθε στο Ίδρυμα Γηροκομείο Ξάνθης «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» δυνάμει της με αριθμό 3735/18-09-2008 πράξη αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ξάνθης Παναγιώτας Χατζοπούλου-Μπαίρα του Αθανασίου  που μεταγράφηκε στον τόμο 146 και αριθμό 183 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σταυρούπολης.

Εκτιμώμενη εμπορική αξία:  6.600  € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή).

 

 1. Οικόπεδο έκτασης 174 τ.μ. με την εντός αυτού κατοικία που αποτελείται από ένα ισόγειο όροφο με εμβαδόν 55,44 τ.μ. με αριθμό ΚΑΕΚ 370261111015/0/0  που βρίσκεται στην οδό Πραξιτέλους 33 στην Ξάνθη.

Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 91.300  € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή)

 

 1. Ένα οικόπεδο με αριθμό ΚΑΕΚ 370262518004 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Μυκόνου αρ. 16, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 83,88 τ.μ.  όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 356/06-08-2008 έκθεση δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της Γραμματείας Πρωτοδικείου Ξάνθης  που μεταγράφηκε στο τόμο 1152 με αριθμό 183 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 22.800 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή).

 

 1. Τα 4/12 ενός οικόπεδου με αριθμό ΚΑΕΚ 370261605009 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Φιλίππου 25 (παλιά πόλη) στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Το συνολικό  οικόπεδο έχει έκταση 471,33 τμ όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 18548/24-05-1976 Δωρεά εν ζωή του συμβολαιογράφου Ξάνθης Κωνσταντίνου Σταύρου Παντελίδη που μεταγράφηκε με αριθμό 1675 στον τόμο 510 και αύξοντα αριθμό 61  στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 63.666,66 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). Εκτιμώμενη εμπορική αξία όλου του οικοπέδου 191.000 €.

 

με τους ακόλουθους όρους :

 1. Κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς του εκποιουμένου ακινήτου ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας για ίσο χρηματικό ποσό ξεχωριστό για κάθε ακίνητο ή κατάθεση μετρητών ίσο με το παραπάνω ποσό και έκδοση αντίστοιχου Γραμμάτιου Είσπραξης του Ιδρύματος. Όμοια κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχεται πλήρως κι ανεπιφυλάκτως.
 2. Τιμή έναρξης προσφοράς σύμφωνα με τις εκθέσεις εκτίμησης εμπορικής αξίας του πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων Πολιτικού Μηχανικού ΜSc ΑΡΓΥΡΗ ΠΛΕΣΙΑ ορίζεται  το  ποσό  των:

1)  26.300,00 € για το πρώτο ακίνητο

2)  33.700,00 € για το δεύτερο ακίνητο

3)   49.640,00 €  για το τρίτο ακίνητο

4)   41.500,00 €  για το τέταρτο ακίνητο

5)   20.000,00 €   για το πέμπτο ακίνητο

6)   40.675,00 €  για το έκτο ακίνητο

7)    6.600,00 €   για το έβδομο ακίνητο

8)   91.300,00 €   για το όγδοο  ακίνητο

9)    22.800,00 €   για το ένατο ακίνητο

10)  63.666,66 €   για το δέκατο ακίνητο

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου.

 1. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το συμμετέχοντα στην πλειοδοσία και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους κι επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Οι προσφορές γράφονται στα πρακτικά διενέργειας της δημοπρασίας και τον πίνακα πλειοδοσιών, τον οποίο υπογράφει κάθε πλειοδότης έναντι της προσφερόμενης απ’ αυτόν κάθε φορά τιμής. Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής και τον καλύτερο πλειοδότη.
 2. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως κατά την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας το προς τούτο σχετικό νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως αγοραστής.
 3. Αν ο καλύτερος πλειοδότης δεν διαμένει στον τόπο που διενεργείται η δημοπρασία, οφείλει υποχρεωτικά να διορίσει αντίκλητό του που να διαμένει στον τόπο αυτό και προς τον οποίο θα κοινοποιείται η έγκριση των πρακτικών. Η δήλωση διορισμού αντικλήτου καταχωρίζεται στα πρακτικά της δημοπρασίας.
 4. Από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον πλειοδότη η έγκριση των πρακτικών και του υπέρ αυτού αποτελέσματος της δημοπρασίας, η σύμβαση της αγοροπωλησίας θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά κι από το χρόνο αυτό τρέχει ο κίνδυνος του πράγματος σε βάρος του αγοραστή.
 5. Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Μέγας Βασίλειος» δεν ευθύνεται απέναντι στον πλειοδότη – αγοραστή για τις τελικές επιφάνειες των ακινήτων (οικοπέδων και των κτισμάτων που περιγράφονται στην αρχή της παρούσας), τη γενική κατάσταση των ακινήτων ή τα βάρη που μπορεί να υπάρχουν σ’ αυτά.
 6. Σε περίπτωση εκνίκησης, επιστρέφεται στον αγοραστή το τίμημα που τυχόν καταβλήθηκε, χωρίς ν’ αποκλείεται η προσφυγή του αγοραστή στα δικαστήρια.
 7. Σε περίπτωση εγγεγραμμένων ενυπόθηκων χρεών, προσημείωσης υποθήκης, επιβολής αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης κλπ, το ποσό του χρέους με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους, παρακρατείται από το τίμημα και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων στο όνομα του δανειστή, ώστε τα εκποιούμενα ακίνητα να μεταβιβαστούν στους αγοραστές ελεύθερα του σχετικού βάρους.
 8. Το τίμημα καταβάλλεται εφάπαξ σε μετρητά ολόκληρο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της κοινοποίησης στον αγοραστή της έγκρισης των πρακτικών και συμψηφίζεται σ’ αυτό η χρηματική εγγύηση προκαταβολής του 1/10 του ελάχιστου όρου.
 9. Αν ο πλειοδότης δεν καταβάλλει όλο το τίμημα, η αγοραπωλησία θεωρείται άκυρη και η κατατεθείσα εγγύησης συμμετοχής του, καταπίπτει κι αποδίδεται στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Μέγας Βασίλειος» , το δε ακίνητο εκτίθεται και πάλι σε νέα δημοπρασία εκποίησης σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, καταλογιζόμενης σ΄ αυτόν κι εισπραττόμενης κατά τις διατάξεις του νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, της διαφοράς που τυχόν προκύψει σε περίπτωση πραγματοποίησης μικρότερου τιμήματος εκποίησης, ενώ αν επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα, η επιπλέον διαφορά περιέρχεται στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Μέγας Βασίλειος».
 10. Επίσης, υπέρ της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Μέγας Βασίλειος» , καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε, αν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας αμέσως μετά την κατακύρωσή τους.
 11. Η σύμβαση πωλήσεως καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ενώπιον συμβολαιογράφου της επιλογής της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Μέγας Βασίλειος», μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως στον πλειοδότη της εγκρίσεως των πρακτικών και του υπέρ αυτού αποτελέσματος της δημοπρασίας.
 12. Στη δημοπρασία δε δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. του ιδρύματος καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού.
 13. Οι πάσης φύσεως φόροι & τέλη του πωλητηρίου συμβολαίου και της μεταγραφής του, τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου και του κήρυκα, τα έξοδα δημοσιεύσεως της διακηρύξεως, ως και κάθε άλλο έξοδο μεταβίβασης, βαρύνουν τον πλειοδότη αγοραστή μονομερώς.
 14. Οποιαδήποτε παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του πλειοδότη ή οιουδήποτε συμμετέχοντος στη δημοπρασία.
 15.  Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του ιδρύματος – Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων « Ο Μέγας Βασίλειος », στο 2ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας,  τηλ  2541023114 , υπό την επίβλεψη της Συμβολαιογράφου Ξάνθης Φωτούλας Καναβούρη την   23/06/2022,   ημέρα Πέμπτη  &  ώρα :

10.00 – 10.20      για το πρώτο ακίνητο.

10.20 – 10.40     για το δεύτερο ακίνητο.

10.40 – 11.00     για το τρίτο ακίνητο

11.00 – 11.20     για το τέταρτο ακίνητο

11.20 – 11.40     για το πέμπτο ακίνητο

11.40 – 12.00     για το έκτο ακίνητο

12.00 – 12.20     για το έβδομο ακίνητο

12.20 – 12.40     για το όγδοο ακίνητο

12.40 – 13.00      για το ένατο ακίνητο

13.00 – 13.20      για το δέκατο ακίνητο

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Ίδρυμα, τις εργάσιμες μέρες και  ώρες από τον Έφορο Αξιοποίησης Περιουσίας και μέλος του Δ.Σ. κ. Τσακιρίδη Αφεντούλη  στο  τηλ. 6937769739  ή τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Χρηστίδη Ιωάννη στο τηλ.  2541023114.

Ξάνθη,      20 / 04 / 2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.     

Ιωάννης Παπαχρόνης